Nhập từ khóa

Tuyển dụng

Tháng Bảy 4, 2016
Trưởng phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Xây dựng chiến lược nhân sự : căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, xây dựng chiến lược nhân sự tương ứng đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng số lượng và chất lượng cho kế hoạch ngắn, trung hạn của công ty Xây dựng các chính sách nhân sự […]